Mötesförhandlingar enligt stadgarna. Verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes. Valen till de poster som stod på tur gick snabbt då det var omval på samtliga poster. Medlemsavgiften för 2021 behålls oförändrad.

Före mötet visade fågelskådaren Lars Olsson från Varberg bilder från en treveckorsresa som han och hans fru gjorde sommaren 2017. Resan planerades hemifrån och nattlogi och vissa resor inom Japan beställdes i förväg. I japan hyrde de bil och genomförde fågelskådningen huvudsakligen på egen hand. Bra jobbat med vänstertrafik och ett tätt befolkat land. 126 milj invånare på en yta 85% av Sveriges.

Rolf och Lars Olsson Foto: Anders Holmberg

De började på den norra ön Hokkaido som bitvis bjöd på dimma och kyla. Målarterna var bl.a. sakkalisångare, narcissflugsnappare och taggstjärtseglare som de lyckades se – dock inte fiskuven. I ett reservat såg de japansk trana och den stora upplevelsen rubinnäktergal.

På huvudön besökte de Tokyo med 37 miljoner hjälpsamma och trevliga människor. Med en pytteliten Nissanbil med ”mopedmotor” tog de sig till berget Fuji där de vandrade runt. Exempel på skådade arter var blåstjärt, japansk järnsparv , svavelsparv och blå näktergal.