Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet och valberedningens förslag klubbades. Omval på alla poster utom kassörsposten där Gritt bett att få lämna. Ny kassör blev Eva Ek.

Rolf avtackar Gritt foto Ulf Ekström

Efter ”tårtkalas” bänkade vi oss igen och fick en guidning genom 250 år i västsvenska fågelfaunan med hjälp av Anders Wirdheim. Många fågelarter har försvunnit men ändå fler har tillkommit. Till stor del på grund av naturliga förändringar i landskapet  men under senare tid förändringar skapade av oss människor. Förskogning och ändrade odlingsmetoder med stordrift är de viktigast orsakerna.

Rolf tackar Anders med en akvarell  Foto: Ulf Ekström