Observationer av vårfåglar 2017

Sedan 1982 har medlemmarna haft möjlighet att rapportera de första observationerna inom Ljungby kommun av vissa utvalda arter. Vi försöker att hålla listan aktuell här på webbplatsen. 

Ni rapporterar första obsarna av dessa arter till Roger via E-Mail genom att Klicka här! eller på telefon till Roger 0372-145 01. 
Välkomna med era rapporter och god jakt!

Teckenförklaringar
*      Innebär att arten har övervintrat
n/a   Uppgift saknas

 Art Genomsnitt 1982-2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018

Lokal

 Observatör
 Häger
5/3
7/2 1/1 * 1/1 * *    
 Sädgås
21/2
1/1 2/1 10/2 1/1 * *    
 Bläsand
25/3
1/4 12/3 26/2 9/3 11/3 23/3 Toftaholm JS
 Kricka
14/3
17/3 12/1 * 6/2 23/2 3/2 Toftaholm JS,EK
 Bivråk
14/5
10/5 6/5 27/4 6/5 10/5 6/5 Bolmsö JS
 Brun Kärrhök
1/4
3/4 22/3 22/3 27/3 25/3 31/3 Gässjön/Huliesjön KG,JN
 Blå Kärrhök
16/3
23/3 22/3 14/3 7/2 4/3 24/3 Össlöv JS
 Ormvråk
4/3
* * * * * *    
 Fiskgjuse
27/3
9/3 24/3 28/3 27/3 24/3 31/3 Sommarsäte JS,EK
 Trana
8/3
4/3 1/1 22/2 12/2 * 15/2 Sommarsäte CC
 Ljungpipare
16/3
7/4 12/2 14/2 1/2 18/2 12/3 Toftaholm KW
 Tofsvipa
27/2
1/3 11/1 14/2 1/1 16/2 1/1 Bolmån BD
 Enkelbeckasin
21/3
17/3 11/3 9/3 15/3 11/3 24/3 Sommarsäte KW
 Morkulla
17/3
4/4 23/2 27/1 7/2 26/1 * Fettjetorpet KW
 Storspov
22/3
1/4 19/3 22/3 24/3 13/3 30/3 Bokholmen BD
 Rödbena
9/4
14/4 7/4 8/4 28/3 3/4 2/4 Toftaholm JS
 Skrattmås
15/3
2/4 7/3 1/3 6/3 24/2 12/3 Ljungby CN
 Fisktärna
27/4
19/4 20/4 19/4 16/4 17/4 14/4 Bokholmen BD,KW
 Fiskmås 28/2 5/1 7/1 * 1/1 * *    
 Ringduva
28/2
* 7/1 * 1/2 * *    
 Gök
5/5
5/5 3/5 30/4 1/5 4/5 29/4 Vedåsa HGP
 Tornseglare
10/5
6/5 10/5 8/5 7/5 7/5 10/5 Hölminge CC
 Göktyta
1/5
29/4 20/4 22/4 17/4 29/4 14/4 Berghem JS
 Sånglärka
23/2
28/2 15/1 14/2 30/1 1/1 16/2 Huliesjön AP,JS
 Backsvala
27/4
21/4 23/4 26/4 24/4 17/4 18/4 Bolmarö LJ,RK,KK

 Ladusvala

18/4
15/4 11/4 11/4 29/3 12/4 8/4 Össlöv JS
 Hussvala
25/4
19/4 20/4 11/4 17/4 29/4 18/4 Kånna HS
 Sädesärla
28/3
5/4 23/3 20/3 22/3 19/3 30/3 Huliesjön AP
 Järnsparv
26/3
13/4 22/3 1/3 25/3 * 27/3 Hamneda ME
 Buskskvätta
29/4
20/4 24/4 20/4 23/4 29/4 17/4 Berghem FS
 Stenskvätta
12/4
13/4 4/4 11/4 28/3 27/3 8/4 Bengtsgård/Ljungby HM/SS
 Taltrast
22/3
28/3 21/3 9/3 17/3 5/3 13/3 Toftaholm CN
 Rörsångare
7/5
6/5 3/5 8/5 2/5 6/5 1/5 Huliesjön AP
 Lövsångare
19/4
16/4 18/4 18/4 10/4 11/4 13/4 Huliesjön HP
 Svartvit    flugsnappare
25/4
19/4 25/4 22/4 24/4 28/4 17/4
Bondetorpet
EJ
 Törnskata
15/5
9/5 11/5 10/5 5/5 14/5 5/5 Angelstad BD
 Stare
21/2
4/3 3/1 * 1/1 3/2 6/1 Össlöv JS
 Bofink
12/3
* * * 1/1 * *    
 Sävsparv
10/3
* * * 1/1 * *    
 
 
               
 Förkortn.

Observatör

Förkortn. Observatör
 AC Anders Carlsson  KK Kerstin Karlsson
 AT Agne Tjädermyr  KW Krister Wahlström
 AP Anders Påhlsson  LJ Leif Johansson
 BH Björn Hoffberg  ML Margareta Lindh
 CC Conny Christensen  MO Magnus Olsson
 CF Claes Fohlman  RN Rolf Nilsson
 FS Fredrik Svensson  RK Roger Karlsson
 GL Göran Lindh  RS Ralf Svensson
 HP Hans-Gösta Pettersson  SL Silva LjungbergNilsson
 HS Henrik Strandberg  BA Bengt Andersson
 EK Emil Krans  LP Lisbeth Pettersson
 JS

Jonas Starck

 JN Jörgen NörrevangJensen
 GS  Gustav Svensson  SS Stig Svensson
 DR Dan Rapp  EJ Evald Jonsson
 LaJ Lars Jonasson  SE Stefan Eriksson
 SN Sven G Nilsson  HM Hans Mork
 BD Bernt Danielsson  AA Annika Ahlberg
 KG Karl Gunnarsson  TS Thomas Svennemyr
 APe Alf Petersson  SN Sven Nilsson
 CN Christer Nyqvist  ME Mats Engqvist