Observationer av vårfåglar 2017

Sedan 1982 har medlemmarna haft möjlighet att rapportera de första observationerna inom Ljungby kommun av vissa utvalda arter. Vi försöker att hålla listan aktuell här på webbplatsen. 

Ni rapporterar första obsarna av dessa arter till Roger via E-Mail genom att Klicka här! eller på telefon till Roger 0372-145 01. 
Välkomna med era rapporter och god jakt!

Teckenförklaringar
*      Innebär att arten har övervintrat
n/a   Uppgift saknas

 Art Genomsnitt 1982-2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lokal

 Observatör
 Häger
5/3
7/2 1/1 * 1/1 *    
 Sädgås
21/2
1/1 2/1 10/2 1/1 *    
 Bläsand
25/3
1/4 12/3 26/2 9/3 11/3 Huliesjön AP
 Kricka
14/3
17/3 12/1 * 6/2 23/2 Ljungasjön RK
 Bivråk
14/5
10/5 6/5 27/4 6/5 10/5 Exen Rk,KK
 Brun Kärrhök
1/4
3/4 22/3 22/3 27/3 25/3 Huliesjön AP,AC
 Blå Kärrhök
16/3
23/3 22/3 14/3 7/2 4/3 Stensjöholm JS
 Ormvråk
4/3
* * * * *    
 Fiskgjuse
27/3
9/3 24/3 28/3 27/3 24/3 Toftaholm EK
 Trana
8/3
4/3 1/1 22/2 12/2 *    
 Ljungpipare
16/3
7/4 12/2 14/2 1/2 18/2 Hornsborg JS
 Tofsvipa
27/2
1/3 11/1 14/2 1/1 16/2 S Ljunga LJ
 Enkelbeckasin
21/3
17/3 11/3 9/3 15/3 11/3 Stavasjön JF
 Morkulla
17/3
4/4 23/2 27/1 7/2 26/1 Fettjetorpet KW
 Storspov
22/3
1/4 19/3 22/3 24/3 13/3 Berghem BD
 Rödbena
9/4
14/4 7/4 8/4 28/3 3/4 Toftaholm JS
 Skrattmås
15/3
2/4 7/3 1/3 6/3 24/2 Jättabron BD
 Fisktärna
27/4
19/4 20/4 19/4 16/4 17/4 Bokholmen BD
 Fiskmås 28/2 5/1 7/1 * 1/1 *    
 Ringduva
28/2
* 7/1 * 1/2 *    
 Gök
5/5
5/5 3/5 30/4 1/5 4/5 Horsnäsamossen APe
 Tornseglare
10/5
6/5 10/5 8/5 7/5 7/5 Stenudden JS
 Göktyta
1/5
29/4 20/4 22/4 17/4 29/4 Broakärr CC
 Sånglärka
23/2
28/2 15/1 14/2 30/1 1/1 Ryssby JF
 Backsvala
27/4
21/4 23/4 26/4 24/4 17/4 Färsjön RK,KK

 Ladusvala

18/4
15/4 11/4 11/4 29/3 12/4 Huliesjön RK,KK
 Hussvala
25/4
19/4 20/4 11/4 17/4 29/4 Klövaryd/Huliesjön AP/KG
 Sädesärla
28/3
5/4 23/3 20/3 22/3 19/3 Stenudden JS
 Järnsparv
26/3
13/4 22/3 1/3 25/3 *    
 Buskskvätta
29/4
20/4 24/4 20/4 23/4 29/4 Gashult BD,FS
 Stenskvätta
12/4
13/4 4/4 11/4 28/3 27/3 Trotteslöv JS
 Taltrast
22/3
28/3 21/3 9/3 17/3 5/3 Veka RN
 Rörsångare
7/5
6/5 3/5 8/5 2/5 6/5 Vedåsaviken SN
 Lövsångare
19/4
16/4 18/4 18/4 10/4 11/4 Exen RK,KK
 Svartvit    flugsnappare
25/4
19/4 25/4 22/4 24/4 28/4
Lagan
AP
 Törnskata
15/5
9/5 11/5 10/5 5/5 14/5 Angelstad/Perstorp BD/JS
 Stare
21/2
4/3 3/1 * 1/1 3/2 Toftaholm JS
 Bofink
12/3
* * * 1/1 *    
 Sävsparv
10/3
* * * 1/1 *    
 
 
             
 Förkortn.

Observatör

Förkortn. Observatör
 AC Anders Carlsson  KK Kerstin Karlsson
 AT Agne Tjädermyr  KW Krister Wahlström
 AP Anders Påhlsson  LJ Leif Johansson
 BH Björn Hoffberg  ML Margareta Lindh
 CC Conny Christensen  MO Magnus Olsson
 CF Claes Fohlman  RN Rolf Nilsson
 FS Fredrik Svensson  RK Roger Karlsson
 GL Göran Lindh  RS Ralf Svensson
 HP Hans-Gösta Pettersson  SL Silva LjungbergNilsson
 HS Henrik Strandberg  BA Bengt Andersson
 JF Jan Folkesson  LP Lisbeth Pettersson
 JS

Jonas Starck

 EK Emil Krans
 GS  Gustav Svensson  SS Stig Seger
 DR Dan Rapp  EJ Evald Jonsson
 LaJ Lars Jonasson  SE Stefan Eriksson
 SN Sven G Nilsson SSv Samuel Svennemyr
 BD Bernt Danielsson  AA Annika Ahlberg
 KG Karl Gunnarsson  TS Thomas Svennemyr
 APe Alf Petersson  SN Sven Nilsson