Obsbok

Skriv i obsboken

 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
250 inlägg.
Conny Conny skrev den 2020-04-09:
Hölminge: 2020-04-09. En gammal havsörn cirklar över stugan, drar väster ut över sjön Bolmen.
Emil och Jonas Emil och Jonas skrev den 2020-04-08:
200408
Djurstorp,Toftaholm 16.30-18.00: Ägretthäger 1 rast, stjärtand 4, bläsand 14, kricka 250, årta 1 par, salskrake 4, havsörn 1, ormvråk 3, fiskgjuse 2, röd glada 1, sparvhök 1 och skogssnäppa 3.,
Vikingavallen,Vittaryd 18.30: Ringtrast 1.
Anders P Anders P skrev den 2020-04-07:
Huliesjön: Ägretthäger 2 ex flög mot SO kl 09.50.
Margareta Jonsson Margareta Jonsson skrev den 2020-04-07:
2 sädesärlor Romborna
Kent Kent skrev den 2020-04-06:
3 strandskator flög över city gross
Anders P Anders P skrev den 2020-04-06:
Toftaholm: Skärfläcka 1 ex rastade på strandängen under förmiddagen.
Emil och Jonas Emil och Jonas skrev den 2020-04-05:
200405
Toftaholm 05.45-10.30: Havsörn 1, brun kärrhök 1, fiskgjuse 1, röd glada 1, sparvhök 2, snatterand 2, bläsand 16, stjärtand 5, kricka 100, brunand 3, vigg 4, salskrake 14, bläsgås 17, knölsvan , storlom 1, storspov 1, skogssnäppa 6, rödbena 1, hämpling 4, järnsparv 1 och gransångare 1 sj.
Sölvshall/Älgarör 10.45: Svarthakedopping 4 rast och kungsfiskare 1.
Thomas Svennemyr Thomas Svennemyr skrev den 2020-04-05:
Härligt väder idag..sädesärla, svartrödstjärt i Hamneda samt Fiskgjuse
Och sjungande Gransångare i Ljungby
Emil och Jonas Emil och Jonas skrev den 2020-04-04:
200404
Färjansö 05.40-13.00: Pilgrimsfalk 1 ad, stenfalk 1, havsörn 5, brun kärrhök 2, röd glada 3, duvhök 1, fiskgjuse 3, bläsgås 17, sångsvan 2, knölsvan 1, årta 7, kricka 250, bläsand 10, stjärtand 5, salskrake 2, trana 43 str, gråhäger 3, tofsvipa 50, storspov 4, större strandpipare 1, enkelbeckasin 70, dvärgbeckasin 3, råka 2, skogsduva 1, sädesärla 3, forsärla 1, ängspiplärka 10 och steglits 1.
Rolf o Silva Rolf o Silva skrev den 2020-04-01:
200331, Norr Ljungasjön gick 3 storspovar på åkern, ca 30 ringduvor och rödglada kretsade över oss
Änganäs: stod en bra stund vid vägkanten och såg 23 sångsvanar, ca 10 tofsvipor men främst en förmodad brun kärrhök som jagade på låg höjd borta vid skogskanten
Stefan E Stefan E skrev den 2020-03-30:
Måndagen 30 mars. Gölsjömyren. Enr rovfågel (duvhök?) skrämde upp 11 orrtuppar. Ljungpiparen hördes och två varfåglar satt på varsitt håll.
Ottersnäs mosse. Ca 9 orrtuppar och tre ljungpipare.
Emil och Jonas Emil och Jonas skrev den 2020-03-28:
200328
Färjansö 05.15-13.15: Årta 3, kricka 300, bläsand 59, stjärtand 5, gräsand 50, vigg 2, salskrake 4, bläsgås 9, sångsvan 10, knölsvan 1, storskarv 100, havsörn 2, ormvråk 4, fjällvråk 1, röd glada 1, fiskgjuse 1, tornfalk 1, trana 12, gråhäger 1, enkelbeckasin 50, dvärgbeckasin 1, storspov 1, kungsfiskare 1, steglits 2, hämpling 2, sädesärla 1 och ängspiplärka 10.
Ove Ove skrev den 2020-03-27:
Två ägretthägrar i sällskap med tre gråhägrar, Hansaviken Ljungby.
Conny Conny skrev den 2020-03-26:
Norr om Huliesjön: En nyligen dödad råbock /troligen lodjur/ligger i en åkerkant och besöks flitigt av ett 15 tal korpar, och skator. 2, subad. havsörnar sitter och bevakar i grantopparna. I bakgrunden sjunger trastar och rödhakar.
Anders H Anders H skrev den 2020-03-22:
Bolmen, Värse vik
Storlom 1,