Obsbok

Skriv i obsboken

 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
250 inlägg.
Stefan E Stefan E skrev den 2020-04-21:
21 April. Helsingborgsvägen Ljungby.
En rörhöna gick över vägen på morgonen och fortsatte mot dammarna vid Preem.
Rörhönor med två ungar vid dammen i Lunnarp. Kniporna spelar, även krickor , kanadagås och en skogssnäppa.
David Berta David Berta skrev den 2020-04-21:
Ladusvalan har kommit till Rataryd. Första obs i söndags 19/4. Igår minst två individer.
Emil och Jonas Emil och Jonas skrev den 2020-04-19:
200419
Toftaholm 05.15-10.30: Gravand 1 str, snatterand 1 p, skedand 1 p, bläsgås 7, knölsvan 3, sångsvan 2, storlom 1, storskarv 36 str+50, havsörn 2, röd glada 4, fiskgjuse 3, stenfalk 1, tornfalk 3, gråhäger 5, skogssnäppa 3, storspov 1, ängspiplärka 265 str, sädesärla 34 str, gransångare 1 sj, skogsduva 1 samt nötskrika 69 str.
Roger och Kerstin Roger och Kerstin skrev den 2020-04-19:
2 ägretthägrar rastade vid stensjön strax nedanför Ugglandsryd.
Thomas Svennemyr Thomas Svennemyr skrev den 2020-04-19:
Hej fågelskådare såg i förrgår en Stenskvättan i Berghem..härligt ..
Den är lika välkommen som alltid..
Sommaren är inte allt för långt borta😀👍
Emil och Jonas Emil och Jonas skrev den 2020-04-18:
200418
Färjansö 05.20-13.00: JORDUGGLA , rördrom 1 sp, havsörn 3, röd glada 4, brun kärrhök 2, blå kärrhök 2, sparvhök 6 str, duvhök 1, fiskgjuse 4, pilgrimsfalk 1 2k, stenfalk 1, tornfalk 2, bläsgås 6, sångsvan 1 p, knölsvan 1 p, storlom 2, storskarv 37 str, årta 3, kricka 90, bläsand 13, skedand 1 p,vigg 1, småskrake 7, gråhäger 4, storspov 28 str, strandskata 1, ljungpipare 11, grönbena 2, skogssnäppa 3, enkelbeckasin 50, dvärgbeckasin 1, ladusvala 6, hussvala 1, steglits 1, hämpling 1, gransångare 2 sj och ängspiplärka 150 str.
Rolf o Silva Rolf o Silva skrev den 2020-04-18:
200319 kl 13.30
Orberg: svartvit flugsnappare hane 1, rödhake 3, koltrast 1, större hackspett 1 tr, svartmes 1, bofink 2, blåmes o talgoxe flera
Joakim S Joakim S skrev den 2020-04-17:
2020-04-17
Svart Rödstjärt satt vackert lockade på fjälla i en grantopp på jobbet i Lagan tidigt i morse.
Ralf Ralf skrev den 2020-04-13:
Noterade idag för första gången för mig en Ringtrast som var tillsammans med en Taltrast och några Björktrastar i trädgården på Lärkvägen.
Emil och Jonas Emil och Jonas skrev den 2020-04-12:
200412
Färjansö 05.30-13.00: En ad stäpphökshanne kom insträckande från sydost kl 06.55 och gjorde ett par svängar över maden innan den efter några minuter drog vidare norrut.
I övrigt bl.a havsörn 1, brun kärrhök 2, blå kärrhök 3 str, röd glada 4, fjällvråk 2, fiskgjuse 3, duvhök 1, sparvhök 6 str, tornfalk 3, stenfalk 2 str, sångsvan 1 p, bläsgås 7, storlom 1, bläsand 21, stjärtand 1 p. skedand 1 p, årta 3, kricka 150, vigg 11, brunand 1, salskrake 3, storskarv 37 str+ 90, gråhäger 8, storspov 2, enkelbeckasin 60, dvärgbeckasin 1, skogssnäppa 5, ljungpipare 4, gransångare 2 sj, lövsångare 1 sj, ladusvala 2, ängspiplärka 20 och steglits 1.
Rolf Rolf skrev den 2020-04-12:
200412 kl 8:15
Mona Johansen rapporterar 1 st ringtrast i Hörset
Conny Conny skrev den 2020-04-11:
11-4-2020. Cykeltur fm. mellan Prästeboda och bräkentorp. 4, sj. gransångare och en sparvuggla.
Emil och Jonas Emil och Jonas skrev den 2020-04-10:
200410
Färjansö 05.30-12.15: Ägretthäger 1, årta 3, stjärtand 4, kricka 150, bläsand 14, salskrake 4, sångsvan 2, bläsgås 7, storlom 1, havsörn 1, fiskgjuse 2, brun kärrhök 4, röd glada 2, tornfalk 3, gråhäger 6,storspov 2, enkelbeckasin 75, ljungpipare 10, skogssnäppa 3, mindre strandpipare 1, ängspiplärka 25, gransångare 2 sj och lövsångare 1 sj.
Rolf o Silva Rolf o Silva skrev den 2020-04-09:
200409
Boaryd: 2+2+2 taltrastar
Thomas Svennemyr Thomas Svennemyr skrev den 2020-04-09:
En vacker Blåkärrhökhanne födosökte över åkern efter Stensjöholm krysset, väg 124 mot Liatotp