Obsbok

Skriv i obsboken

 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
280 inlägg.
Krister och Fredrik Krister och Fredrik skrev den 2021-01-02:
2021-01-02. Idag cyklade vi vår runda som bidrag till Svensk Vinterfågelräkning. Räkningen går till så att vi stannar på 20 punkter och räknar alla fåglar vi ser och här i 5 min. Det har vi gjort åtminstone sedan 1988. Vi har en runda mellan Bräkentorp och Södra Ljunga. Återigen slog vi rekord. 1689 fåglar. I fjol var det 1247 fåglar som då var rekord. På 1980-talet låg vi runt 300 - 400 fåglar. Vanligaste fågeln i år var naturligtvis grågåsen med 693 individer. Därefter kommer kajan med 345 ex. Över hundra kommer också sädgås (191 ex) och björktrast med 195 ex. Kråkan hamnade på 88 ex. Många var också de vitkindade gässen, vi uppskattade till 50 ex vid Södrasjön. Antalet arter i år är 26, inte något rekord då vi hade 28 i fjol men 33 redan 2000. Vi såg inte många småfåglar, det var som vanligt väldigt tyst ute.
Conny Conny skrev den 2020-12-30:
2020-12-30: Ljungasjön fm. Bland alla gäss och ormvråkar starar och trastar som var på plats, en lite udda obs. 30 st. skator i toppen på en stor ek.
Thomas Svennemyr Thomas Svennemyr skrev den 2020-12-25:
På tal om tomten Anders,hade jag 11 steglitsar och 24 domherrar på TOMTEN😄
Anders Holmberg Anders Holmberg skrev den 2020-12-24:
En salskrake landade tillsammans med några storskrakar utanför Kaninön i Bolmen. De hälsade en God Jul och ett bättre Nytt År. Sedan drog dom vidare precis som Tomten
Krister Wahlström Krister Wahlström skrev den 2020-12-16:
Jag har den senaste veckan vid två tillfällen sett en vattenrall vid Replösaskolan. Vattenrallen är ju en sumphöna som är känd för att vara svårsedd. Men ljudlig. Där Rydgatan kommer ut till Replösavägen är nog bästa ställer just nu. Inte vid bäcken strax norr om. Passa på vid gryning och skymning. Stå still och bara vänta. Här du en gris grymta vid Lagaån så håll ut. Lycka till! Den är häftig.
Ulf Ulf skrev den 2020-12-12:
Södra Finnhult En väldigt ljus ormvråk höll till bland nötkreaturen.
Conny Conny skrev den 2020-11-20:
Ljungasjön fm. blå kärrhök hanne 1, Pilgrimsfalk 1, ormvråk 3, glada 2, grågäss 70, kanadagäss 4, kricka 11, bläsänder, gräsänder, tofsvipor, stare, björktrast, rödhake 1, gråhäger 1.
Roger och Kerstin Roger och Kerstin skrev den 2020-11-16:
Huliesjön: bl a Sångsvan 2 ad 3 1K, storskarv 2. Vi har rensat fågelholkarna vid sjön. Alla holkarna har varit bebodda under året. Tack än en gång Göran Ek för de fina holkarna. Tack vare dessa så får vi många småfåglar vid sjön.
Conny Conny skrev den 2020-11-15:
Väster om ljungasjön: Trana 1 ad. 1 juv.
Conny Conny skrev den 2020-11-15:
Ljungasjön med omgivningar: Havsörn 2, ormvråk 3, glada 2, tofsvipor ca.300. Bläsänder, gräsänder. Grågäss 5, vitkindade gäss 90, en vitkindad gås (slagen) låg i sjökanten fick besök av en ad. Havsörn. Spillkråka 1, nötskrika 3, björktrast ca. 100. Sångsvan 4.
Rolf o Silva Rolf o Silva skrev den 2020-11-14:
Turkduva och svartmes varje dag vid matningen i trädgården.
Ulf och Pernilla Ulf och Pernilla skrev den 2020-11-08:
Toftaholm 201108.
Stjärtmes 12, trädkrypare 1, skäggdopping 4, storskarv 2,steglits 1, stare ca75.
Rolf Rolf skrev den 2020-11-02:
Bra jobbat alla !!!
Roger Roger skrev den 2020-11-01:
Alklhelgonarallyt 2020. Den 1/11 såg vi ytterligare 16 nya arter. Det innebär att vi såg 115 arter under årets rally.
Det är ett nytt rekord för klubben. Vårt gamla rekord var 108 arter år 1014.
Nya arter 1/11: Knölsvan, mindre sångsvan, bläsgås, kanadagås, snatterand, brunand, orre, storlom, vattenrall, ljungpipare, sparvuggla, järnsparv, gransångare, nötkråka, råka och större korsnäbb.
Det var 17 av klubbens medlemmar som lämnade in rapporter.
Ett stort tack till alla som hjälpt till med skådandet under helgen.
Roger och Kerstin Roger och Kerstin skrev den 2020-10-31:
Allhelgonarallyt:
Vi har sett 99 olika arter under lördagen.
Artlista: Sångsvan, sädgås, grågås, vitkindad gås, bläsand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, vigg, bergand, alfågel, sjöorre, svärta, knipa, salskrake, småskrake, storskrake, tjäder, fasan, smålom, smådopping, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, röd glada, havsörn, blå kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk, stenfalk, pilgrimsfalk, trana, tofsvipa, dvärgbeckasin, enkelbeckasin, morkulla, fiskmås, gråtrut, tamduva, skogsduva, ringduva, turkduva, kattuggla, hornuggla, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, större hackspett, sånglärka, ängspiplärka, forsärla, sädesärla, sidensvans, strömstare, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, kungsfågel, skäggmes, stjärtmes, entita, talltita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, vinterhämpling, gråsiska, mindre korsnäbb, domherre, stenknäck, lappsparv, snösparv, gulsparv och sävsparv
Några av följande arter hoppas vi kunna plocka in i morgon: Mindre sångsvan, knölsvan, kanadagås, bläsgås, snatterand, brunand, orre, storlom, kungsörn, tornfalk, vattenrall, rörhöna, sothöna, skrattmås, havstrut ,sparvuggla, mindre hackspett, trädlärka, skärpiplärka, järnsparv, svart rödstjärt, gransångare, nötkråka, större korsnäbb. Ni får gärna ta någon sällsyntare art än dessa. När ni ser någon ny art i morgon så skicka ett sms till mig ,så skickar jag det vidare till alla..
Mycket bra jobbat under första dagen.