Obsbok

Skriv i obsboken

 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
280 inlägg.
Anders P, Karl G och Jonas Anders P, Karl G och Jonas skrev den 2019-09-19:
190724
Toftaholm 04.45-10.00: En skräntärna flög söderut över Långö kl 06.19.
I övrigt bl.a havsörn 2, bivråk 2, röd glada 1, fiskgjuse 2, tornfalk 1, lärkfalk 1, grågås 225, knölsvan 1 par, snatterand 5, kricka 6, gråhäger 6, tofsvipa 42 str, storspov 1, kustpipare 2, gluttsnäppa 4, svartsnäppa 1, grönbena 5, drillsnäppa 2, skogssnäppa 1, fisktärna 50 och mindre hackspett 2 hörda.
Bernt och Jonas Bernt och Jonas skrev den 2019-09-19:
190723
Jättabron 04,00-09.00: Dis och dimma under morgonen, men iaf sjöorre 11, småskrake 1, storlom 16, havsörn 1, lärkfalk hörd, kustsnäppa 3 str, kärrsnäppa 9 str, större strandpipare 1, kustpipare 1, gluttsnäppa 1, grönbena 1, drillsnäppa 2, gråhäger 2 och havstrut 3.
Dan R och Anders P Dan R och Anders P skrev den 2019-09-19:
190723
Huliesjön 05.00-10.30: Brun glada 1, röd glada 2, havsörn 1 ad, fiskgjuse 1, lärkfalk 1, grågås 34, strandskata 7 str, gluttsnäppa 1, rödbena 3, mindre strandpipare 2 ad 1 juv, kärrsnäppa 16, grönbena 3, skogssnäppa 2, drillsnäppa 2, tofsvipa 16, enkelbeckasin 3, kricka 18 häger 1 och rörsångare 2 sj.
Jonas Jonas skrev den 2019-09-19:
190722
Jättabron 04.00-08.00: Två roskarlar kom insträckande och landade på stenar utanför Yttre Jättabron kl 05.08, för att dra vidare söderut 10 min senare.
I övrigt bl.a vigg 5, storskrake 4, småskrake 1, storlom 4, fiskgjuse 2, lärkfalk 1, gråhäger 1, myrspov 17 str, kustpipare 1, större strandpipare 1, kärrsnäppa 18 str, grönbena 2, rödbena 1, silvertärna 17 str, fisktärna 14 str och gransångare 1 sj.
Bernt, Emil och Jonas Bernt, Emil och Jonas skrev den 2019-09-19:
190721
Jättabron 03.45-10.00: Fint morgonsträck enligt följande, Svärta 2, sjöorre 18, kricka 2, kustpipare 8, ljungpipare 1, storspov 2, myrspov 65, kustsnäppa 14, kärrsnäppa 277, spovsnäppa 1, grönbena 1, silvertärna 26 0ch fisktärna 19.
Totalsumman på 277 kärrsnäppor är ett nytt kommunrekord för Ljungby!
Bland rastande/stationära fåglar kan nämnas smålom 2, storlom 10, småskrake 2, storskrake 4, gråhäger 3 strandskata 3, rödbena 1, drillsnäppa 2 och skogsduva 1.
Emil och Jonas Emil och Jonas skrev den 2019-09-19:
190720
Jättabron 03.50-09.00: Minst en bändelkorsnäbb sträckte söderut i en mindre korsnäbbflock kl 08.10.
I övrigt bl.a smålom 2, storlom 7, skäggdopping 2, storskarv 16 str, vigg 6, småskrake 1 hona med 8 pull, storskrake 4, havsörn 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 2, gråhäger 2, kärrsnäppa 59 str, drillsnäppa 1, havstrut 2, silvertärna 19 str, fisktärna 10 str, skrattmås 94 str, fiskmås 48 str, skogsduva 1, tornseglare 22 str och rörsångare 1 sj.
Dan Rapp Dan Rapp skrev den 2019-09-19:
190718
Vittaryds kyrka: åtminstone en handfull hussvalor stationära men inga bon lokaliserade.
Dan Rapp Dan Rapp skrev den 2019-09-19:
190718 Färjansö 14.00: ägretthäger 1 ex, brun kärrhök 1 ex, grå häger 2. ex, strandskata 2 ex, fiskgjuse som kom med rejäl gren i klorna - för bobyggnation - nu??
Sundet: hussvala 5 bon under bron.
Vittaryd
Emil och Jonas Emil och Jonas skrev den 2019-09-19:
190718
Färjansö 04.30-10.30: Snatterand 4, brunand 3, vigg 1 par, grågås 250, bivråk 2, fiskgjuse 5, röd glada 2, sparvhök 1, tornfalk 2, lärkfalk 2, gråhäger 5, trana 1 par, tofsvipa 52, strandskata 2, kustpipare 1, kärrsnäppa 2, skogssnäppa 1, grönbena 1, fisktärna 60, rörsångare 2 sj, sävsångare 1 och nötkråka 1.
Anders P Anders P skrev den 2019-09-19:
190718
Ljungasjön: Vaktel 1 sp. Hördes sporadiskt under några minuter när jag kom vid 06:15.