Obsbok

Skriv i obsboken

 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Dan Rapp Dan Rapp skrev den 2020-05-03:
Ljungasjön, södra Ljunga 3 maj 2020 o7.20 - 09.30:
Gluttsnäppa 1, tofsvipa 5, enkelbeckasin 1, skedand 1 par, kricka 3 par, gräsand 1 par plus läte, knipa 2 honfärgade, gråsgås 66, kanadagås 2, fiskgjuse 1, röd glada 1, kärrhök troligen brun hona 1, ladusvala 2, svarthätta 1, väldigt många lövsångare, sävsparv 1.