Obsbok

Skriv i obsboken

 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
95 inlägg.
Conny Conny skrev den 2019-11-17:
Sommarsäte fm. En pilgrimsfalk springer runt och badar i vattensamlingarna på en stubbåker. Södrasjön: ett hundratal tofsvipor landar vid sjön.
Jonas Jonas skrev den 2019-11-16:
191116
Toftaholm 07.30-10.30: Pilgrimsfalk 1, havsörn 3, ormvråk 2, sångsvan 16, gräsand 100, storskrake 70, småskrake 3, skäggdopping 6, gråhäger 1, fiskmås 3, gråtrut 1, sidensvans 16, björktrast 2700 och dubbeltrast 1.
Södra Ljungaområdet 11.45-13.30: Spetsbergsgås 5, bläsgås 8, sädgås 86, grågås 270, sångsvan 7, bläsand 23, tofsvipa 100, varfågel 1 och sävsparv 1.
Anders H Anders H skrev den 2019-11-13:
Bolmen, Värse vik, Kaninön
60 storskrakar varav övervägande honor simmade på en rad efter varandra. När dom kom in på grundare vatten omgrupperade de till skyttelinje och började drevfiska. Ett sevärt sätt att bedriva fiske på som man kan se på senhösten
Jonas Jonas skrev den 2019-11-10:
191110
En ung kungsörn kretsade över Hörset kl 11.30.
Rolf o Silva Rolf o Silva skrev den 2019-11-10:
2019-11-10 Hornsborg ca 50 sångsvanar, ormvråk 1
Göran Malmhav Göran Malmhav skrev den 2019-11-09:
2019-11-09: Säkert 1000 Bergfinkar Rataryd och Hylte
Emil och Jonas Emil och Jonas skrev den 2019-11-09:
191109
Toftaholm 06.50-11.00: Pilgrimsfalk 1 1k, havsörn 2, röd glada 1, duvhök 2, sparvhök 1, sångsvan 28 str, knölsvan 1 par, sädgås 2, gräsand 150, kricka 1, bläsand 1, brunand 1, storskrake 21, storskarv 11, skäggdopping 2, gråhäger 1, havstrut 1, fiskmås 4, björktrast 1000, dubbeltrast 1, stare 20, sävsparv 1 och snösparv 1.
Conny Conny skrev den 2019-11-08:
2019-11-08: Spångasjö. 5, Tallbitar i en grantopp. Kärringe. Glada 1. Angelsta. 1, stare bland alla björktrastar.
Roger, Kerstin, Göran, Eva Roger, Kerstin, Göran, Eva skrev den 2019-11-06:
Visslaryd kl 13:00. 6 tallbitar födosökte i en rönn.
Rolf Rolf skrev den 2019-11-06:
Dackevägen: Stenknäck 1 hane, sidensvans 18
Visslaryd: såg inga tallbitar
Roger och Kerstin Roger och Kerstin skrev den 2019-11-05:
Södrasjön: sångsvan 36, bläsgås 2, kanadagås 27, grågås 290, sädgås 90, bläsand 74, kricka 12, röd glada 1, ormvråk 1, tofsvipa 42.
Marsholm: storskrake 130.
Visslaryd: tallbit 6.
Högarör: tallbit 9.
Anders C Anders C skrev den 2019-11-04:
Visslaryd: 9.00-09.30
Tallbitarna är kvar idag också har ökat till 18 ex.
Födosöker i rönnarna intill vägen helt orädda.
Roger Roger skrev den 2019-11-03:
Artrallyt 2019: Sedda arter 3/11:
Småskrake, svarthakedopping, stenfalk, skrattmås, trädlärka, sånglärka, forsärla, järnsparv, skäggmes, svartmes och snösparv. Det innerbär att vi såg hela 105 olika arter under årets rally. Det är ett mycket bra resultat, särskilt med tanke på det väder vi haft.
Ett stort tack till alla som hjälpt till med skådandet under helgen.
Roger Roger skrev den 2019-11-02:
Artrallyt 2019. Sedda arter 2/11:
Knölsvan, sångsvan, sädgås, bläsgås, grågås, kanadagås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, vigg, knipa, salskrake, storskrake, orre, tjäder, fasan, smådopping, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, röd glada, havsörn, blå kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, pilgrimsfalk, ljungpipare, tofsvipa, dvärgbeckasin, enkelbeckasin, morkulla, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, skogsduva, ringduva, turkduva, sparvuggla, kattuggla, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, större hackspett, mindre hackspett, ängspiplärka, sädesärla, sidensvans, strömstare, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, kungsfågel, stjärtmes, entita, talltita, tofsmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, nötkråka, kaja, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, hämpling, vinterhämpling, gråsiska, mindre korsnäbb, större korsnäbb, tallbit, domherre, stenknäck, gulsparv, sävsparv. Summa 94 arter.
Arter vi hoppas se i morgon: mindre sångsvan, brunand, sjöorre, svärta, småskrake, storlom, fjällvråk, kungsörn, stenfalk, vattenrall, rörhöna, trana, trädlärka, sånglärka, forsärla, järnsparv, svathätta, gransångare, skäggmes, svartmes, råka, snösparv.
Bra jobbat under lördagen. I morgon satsar vi hårt igen. När ni sett en ny art ringer ni mig , så skickar jag ut sms till övriga. tel: 070 6027190
Stefan E Stefan E skrev den 2019-11-01:
Marsholmsbron.
En kungsfiskare drog iväg.