Obsbok

Skriv i obsboken

 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
259 inlägg.
Conny Conny skrev den 2020-11-20:
Ljungasjön fm. blå kärrhök hanne 1, Pilgrimsfalk 1, ormvråk 3, glada 2, grågäss 70, kanadagäss 4, kricka 11, bläsänder, gräsänder, tofsvipor, stare, björktrast, rödhake 1, gråhäger 1.
Roger och Kerstin Roger och Kerstin skrev den 2020-11-16:
Huliesjön: bl a Sångsvan 2 ad 3 1K, storskarv 2. Vi har rensat fågelholkarna vid sjön. Alla holkarna har varit bebodda under året. Tack än en gång Göran Ek för de fina holkarna. Tack vare dessa så får vi många småfåglar vid sjön.
Conny Conny skrev den 2020-11-15:
Väster om ljungasjön: Trana 1 ad. 1 juv.
Conny Conny skrev den 2020-11-15:
Ljungasjön med omgivningar: Havsörn 2, ormvråk 3, glada 2, tofsvipor ca.300. Bläsänder, gräsänder. Grågäss 5, vitkindade gäss 90, en vitkindad gås (slagen) låg i sjökanten fick besök av en ad. Havsörn. Spillkråka 1, nötskrika 3, björktrast ca. 100. Sångsvan 4.
Rolf o Silva Rolf o Silva skrev den 2020-11-14:
Turkduva och svartmes varje dag vid matningen i trädgården.
Ulf och Pernilla Ulf och Pernilla skrev den 2020-11-08:
Toftaholm 201108.
Stjärtmes 12, trädkrypare 1, skäggdopping 4, storskarv 2,steglits 1, stare ca75.
Rolf Rolf skrev den 2020-11-02:
Bra jobbat alla !!!
Roger Roger skrev den 2020-11-01:
Alklhelgonarallyt 2020. Den 1/11 såg vi ytterligare 16 nya arter. Det innebär att vi såg 115 arter under årets rally.
Det är ett nytt rekord för klubben. Vårt gamla rekord var 108 arter år 1014.
Nya arter 1/11: Knölsvan, mindre sångsvan, bläsgås, kanadagås, snatterand, brunand, orre, storlom, vattenrall, ljungpipare, sparvuggla, järnsparv, gransångare, nötkråka, råka och större korsnäbb.
Det var 17 av klubbens medlemmar som lämnade in rapporter.
Ett stort tack till alla som hjälpt till med skådandet under helgen.
Roger och Kerstin Roger och Kerstin skrev den 2020-10-31:
Allhelgonarallyt:
Vi har sett 99 olika arter under lördagen.
Artlista: Sångsvan, sädgås, grågås, vitkindad gås, bläsand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, vigg, bergand, alfågel, sjöorre, svärta, knipa, salskrake, småskrake, storskrake, tjäder, fasan, smålom, smådopping, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, röd glada, havsörn, blå kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk, stenfalk, pilgrimsfalk, trana, tofsvipa, dvärgbeckasin, enkelbeckasin, morkulla, fiskmås, gråtrut, tamduva, skogsduva, ringduva, turkduva, kattuggla, hornuggla, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, större hackspett, sånglärka, ängspiplärka, forsärla, sädesärla, sidensvans, strömstare, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, kungsfågel, skäggmes, stjärtmes, entita, talltita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, vinterhämpling, gråsiska, mindre korsnäbb, domherre, stenknäck, lappsparv, snösparv, gulsparv och sävsparv
Några av följande arter hoppas vi kunna plocka in i morgon: Mindre sångsvan, knölsvan, kanadagås, bläsgås, snatterand, brunand, orre, storlom, kungsörn, tornfalk, vattenrall, rörhöna, sothöna, skrattmås, havstrut ,sparvuggla, mindre hackspett, trädlärka, skärpiplärka, järnsparv, svart rödstjärt, gransångare, nötkråka, större korsnäbb. Ni får gärna ta någon sällsyntare art än dessa. När ni ser någon ny art i morgon så skicka ett sms till mig ,så skickar jag det vidare till alla..
Mycket bra jobbat under första dagen.
Rolf o Silva Rolf o Silva skrev den 2020-10-30:
10 st sidensvansar gjorde ett kort stopp på Dackevägen kl 10:15
Margareta Jonsson Margareta Jonsson skrev den 2020-10-18:
Har en bofinkshane med vitt huvud bland alla andra fåglar vid fågelbordet i Tuna, Ryssby.
Rolf o Silva Rolf o Silva skrev den 2020-10-16:
1 gråhäger har vi sett i flera dar vid Djupadalsdammen/Skogskyrkogården
Rolf o Silva Rolf o Silva skrev den 2020-10-12:
Ska vara från Hornborgasjön
Rolf o Silva Rolf o Silva skrev den 2020-10-12:
S Ljungaområdet 201011 ca 15.00
3 stora flockar tranor på väg söderut. I en facebookgrupp meddelades att tusentals tranor gav sig iväg vid ca
10.00. Var det dessa vi såg ?=
Conny Conny skrev den 2020-10-10:
Tornfalk ska vara med i inlägget också.