Obsbok

Skriv i obsboken

 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
329 inlägg.
Conny Conny skrev den 2021-11-22
Gölsjömossen: fm. 15, orrtuppar i flykt över spelplatsen. 22, sångsvan str. 9, sädgäss str. 6, kanadagäss str. korp, st.hackspett, och. st. korsnäbb.
Roger Karlsson Roger Karlsson skrev den 2021-11-07
211107 Allhelgonarallyt dag 2.
Idag fyllde vi på listan med 6 arter till. Småskrake, vigg, fjällvråk, stenfalk, smådopping och hämpling.
Slutresultatet blev därmed 103 arter.
Det var tufft att skåda den här helgen .Trots stark blåst och regn lyckades vi se över hundra olika arter.
Det var 16 medlemmar som lämnade in rapporter om vad de sett under helgen.
Ett stort tack till alla.
Roger Karlsson Roger Karlsson skrev den 2021-11-06
211106 Allhelgonarallyt.
Följande arter har setts under dagen:
knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, sädgås, grågås, kanadagås, vitkindad gås, bläsand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, sjöorre, svärta, knipa, salskrake, storskrake, orre, tjäder, fasan, smålom, skäggdopping, gråhakedopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, röd glada, havsörn, blå kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, kungsörn, pilgrimsfalk, rörhöna, tofsvipa, dvärgbeckasin, enkelbeckasin, morkulla, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, turkduva, kattuggla, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, större hackspett, mindre hackspett, sånglärka, ängspiplärka, forsärla, strömstare, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, koltrast, björktrast, rödvingetrast, dubbeltrast, kungsfågel, skäggmes, stjärtmes, entita, talltita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, nötkråka, kaja, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, vinterhämpling, gråsiska, tallbit, domherre, stenknäck, snösparv, gulsparv och sävsparv.
Summa 97 arter.
I morgon fyller vi på med följande arter: Bläsgås, spetsbergsgås, snatterand, brunand, vigg, småskrake, smådopping, fjällvråk, tornfalk, stenfalk, vattenrall, ljungpipare, skogsduva, sparvuggla, skärpiplärka, sädesärla, sidensvans, taltrast, svart rödstjärt, hämpling, större korsnäbb och mindre korsnäbb.
När ni har obsat en ny art skicka ett sms till mig så vidarebefordrar jag det till alla.
Conny Conny skrev den 2021-11-06
Sommarsäte. En fin upplevelse idag 2, Kungsörnar som gjorde flygkonster. Kunde studera örnarna i en halvtimme, mycket sevärt.
Maria Folker Maria Folker skrev den 2021-11-06
Färsjön norra delen. Två knölsvanar, en adult, en juv. Flera hägrar, minst tre. Ovanligt många storskarvar, flockar om 15 st. Idag 6/11 såg vi en kungsfiskare vid stranden från vår tomt. Första gången.
Vi har haft häckande tranor, ett par med en unge, häckande kanadagås och grågås.
Dan Rapp Dan Rapp skrev den 2021-10-04
Södra Ljungasjön 4 okt 2021:
11.30 - 12.20
Havsörn 1 gammalt+ 1 subadult,, röd glada 1, ormvråk 3, duvhök 1, bläsand 6, tofsvipa 45, stare minst 100, gräsand 90, trädlärka 3.
Dan Rapp Dan Rapp skrev den 2021-09-27
Toftaholms strandäng 27 sept 09.30 - 12.00.
Stationära: havsörn 1, ormvråk 1, röd glada 1, sparvhök 1, mindre hackspett 1, ringduvor 500, sävsparv 1 läte, många mindre flockar med bo/bergfink, skäggdopping 4, storskarv ca 15, grågås 25, gräsand 30, kricka 11, fiskmås 1, obestämd tärna 1, steglits 3.
Sträckande: vitkindad gås 23, trädlärka 1, rödstrupig piplärka 1, sånglärka 7, sädesärla 3, dubbeltrast 1, trädpiplärka 1, ängspiplärka åtminstone 100., ljungpipare 1 läte, tofsvipa 5.
Conny Conny skrev den 2021-09-27
Horsnäsamosse. Blå kärrhök hona jagar tättingar vid tornet, En tornfalk ryttlar över mossen. 7, Orrtuppar vid spelplatsen. Össjö. En stor flock med mest bergfinkar ca. 2000 st. 1, blå kärrhök hane.
Conny Conny skrev den 2021-09-01
Össlöv: 5, Brushane blir uppskrämda av en Röd glada.
Dan Rapp Dan Rapp skrev den 2021-08-30
Ska vara 30 augusti!,
Dan Rapp Dan Rapp skrev den 2021-08-30
Toftaholm 30 sept 2021 09-11.00:
Havsörn 2 (en gammal och en stuvad), fiskgjuse 2, brun kärrhök 1 hona sydsträck, glada minst 3 stationära, tornfalk 1, lärkfalk 1, ormvråk 5, nötkråka 1 läte, ljungpipare 50 rast plus sträck + 6 rastande, trana 3, skäggdopping 2, skogsduva 1.
Rolf o Silva Rolf o Silva skrev den 2021-08-24
21-08-23 kväll
Sommarsäte: ca 200 tranor , många unga
Rolf o Silva Rolf o Silva skrev den 2021-07-31
8.30 : Blixtvisit i trädgården av ett stort ungdomsgäng. Stor blandning men bland de som stannade upp och tog ett bad kunde vi arta: svartvit flugsnappare, rödhake, rödstjärt, lövsångare och grönfink.
Thomas Svennemyr Thomas Svennemyr skrev den 2021-06-20
Hade ett fantastisk besök i trädgården ikväll, i Hamneda..
En Berguv...Wow!
Conny Conny skrev den 2021-06-17
Hölminge Just nu 19.40. 8 vildsvin i full fart 20 meter utanför tomten 3, vuxna och 5, kultingar.