Styrelsen för Ljungby Fågelklubb

 Namn och telefon  Uppdrag  E-mail
Rolf Nilsson             0372-12805  Ordförande
 Rolf Nilsson
Gritt Madsen
0
70-6999563
 Kassör
Gritt Madsen
Stefan Eriksson         070-2867712  Sekreterare
Stefan Eriksson
Jonas Starck
070-3456144
 Ledamot
Jonas Starck
Dan Rapp               0372-21202  Ledamot
 Dan Rapp
           
Ulf Ekström               073-8101489                   Suppleant Ulf Ekström
Roger Karlsson          0372-14501 Suppleant Roger Karlsson

Webbmaster