Hökuggla 19/12 2005-21/3 2006

En hökuggla observerades regelbundet under 3 månaders tid vid Norra Vissjön.

Henrik Strandberg