Fågelklubbsnytt 240220

Vilken fantastisk vårexkursion till Södra Ljunga i lördags . Massor med gäss i alla varianterna samt trana ,tofsvipa och sånglärka.  Många deltagare i det fina vädret.

Årsmötet äger rum på Campus/Garvaren, sal Electrolux kl 18.30.

Stadgeenliga ärenden kommer att behandlas men räds inte att komma eftersom ingen som inte tidigare kontaktats av valberedningen kommer att väljas till något uppdrag.

Efter årsmötet visar Henrik Strandberg naturbilder.

Med vårhälsningar

Rolf

Medlemsträff – Göran Ek om fågelholkar

Göran växte upp i Skåne på gård med mycket fruktträd. I dessa satte hans far upp fågelholkar och det har lagt grunden för Görans intresse för fågelholkar.

Nu bor Göran och Eva på gård nära Önne kvarn. På gården och hos tre välvilliga grannar har de satt upp 170 småholkar och flera knip-, skrak- och uggleholkar.

Tips för en småholk: använd ohyvlade bräder (inte glatt plyfa som ungarna inte kan klättra upp längs) , taket ska tåla vädret och kan vara av plyfa, ingångshålet kan vara runt 32 mm för alla småfåglar. Man kan använda tryckimpregnerat trä. Holken kan sitta lågt – höjden har inte så stor betydelse. Rensa holkarna varje år för att få bort okläckta ägg och döda ungar.

Vi fick också tips på ”specialholkar” för tornseglare, grå flugsnappare, trädkrypare och sparvugglor. Samt en spännande historia om holkar för strömstare placerade under en bro. Militära hemligheter avslöjades.

/Rolf

Onsdagsvandring 2024-02-07

Vi har nog kommit i otakt med vädergudarna. Från januarivandringens starkas nordanvind till februaris -2 med underkylt regn och snö om vartannat. Men med varma kläder och rejäla skor vandrade 7 fågelskådare rundan även denna gång.

Vädret håll nog emot fågelaktiviteten men längs Villagatan flög flera tamduvor, kajor, skator medan talgoxe och blåmes sökte föda i buskagen. Ljungsätersbron bjöd på 3 hungriga gräsänder och en sjungande gärdsmyg. Lite vårkänsla ändå.

Blåmes Skärvelid Ulf Ekström
Blåmes foto: Ulf Ekström

Pilparken bjöd på domherrar (3 hanar och 1 hona), 5 gräsänder i ån och en sjungande blåmes. Vid Elverket var det lugnt. Fortfarande mycket vatten i Lagaån. Vid Astradskolan hittades ytterligare 4 domherrar, 16 tamduvor och 1 grönfink.

Domherre Skärvelid Ulf Ekström
Domherre foto: Ulf Ekström

Vid Tomtebobron låg en vacker kniphane och dök. Här brukar finnas många gräsänder men idag endast 10. Ån går helt öppen nu så änderna är utspridda.

Ytterligare 2 kniphanar hittades vid Replösa tillsammans med flera gräsänder. En nötväcka och en vacker koltrast (adult hane) sågs. Järnvägsbron bjöd på en bofink, ytterligare en gärdsmyg och en fiskande storskarv.

Gärdsmyg foto: Ulf Ekström

Vid Koloniområdet kom några gåsflockar. 2 grågäss flög mot norr och en flock om 11 kanadagäss och 5 bläsgäss passerade mot söder. I pölen nedströms hundrastgården mumsade 15 gräsänder i slafset. Dagens fågel får bli gärdsmyg, här dök ännu en upp. Ibland över snön men långa stunder mest under. Grönfink sågs också. I dungen norr om Tomtebobron hittades en siskeflock som bestod av både gråsiska och grönsiska. Vi blev inte klocka på hur många av varje. Dåligt ljus och upp mot himlen gav inte de bästa obsarna. Och naturligtvis ännu en gärdsmyg.

Grönsiska Ljungby Ulf Ekström
Grönsiska foto: Ulf Ekström

Vid Hembygdsparken letade vi upp en entita, 5 grönfinkar, en spillkråka, en bergfink och en gråsiska. Vad jag kan komma ihåg är detta första gången vi ser en spillkråka under onsdagsvandringarna. Även bläsgässen borde vara en ny art. Efter Hembygsparken kommer en röd glada glidande över Gamla Stålgjuteriet. Vid Biblioteket sitter en grönfink och sjunger. Det är glädjande att vi sett flera grönfinkar under vår vandring. Vid Betlehem studerar vi gråsparvarna innan vi sätter fart till värmen i Storgatans kaffe. Krister W

Grönfink foto: Ulf Ekström